Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb.
Mâ ağnâ anhü mâlühû ve mâ keseb.
Seyaslâ nâren zâte leheb.
Vemraetühû hammâletel hatab.
Fî cîdihâ hablün min mesed.