Yatağına abdestli olarak yatan kimse aşağıdaki ayeti sonuna kadar okumalı, okuyuşunu 1, 3, 5 veya 7 kere tekrarlamalıdır. Sonra kalkıp, iki rekat Allah rızası için namaz kılmak niyetiyle uykuya varmalı, anılan saat gelince uyanıp, iki rekat namaz kılmalı ve sevgisi istenen kişiyi Allah Teala’dan dilemelidir. Bu husus hayli denenmiş, istenen sonuca ulaşılmıştır. Ayet-i celile şudur:
İnnellezîne âmenû ve amilus sâlihâti kânet lehüm cennâtül firdevsi nüzülâ* Hâlidîne fîhâ lâ yebğûne anhâ hıvelâ* Kul lev kânel bahru midâden li kelimâti rabbî lenefidel bahru kable en tenfede kelimâtü rabbî ve lev ci’nâ bi mislihî mededâ* Kul innemâ ene beşerun misliküm yûhâ ileyye ennemâ ilâhüküm ilâhün vâhıd* Fe men kâne yercû likâe rabbihî felya’mel amelen sâlihan ve lâ yüşrik bi ıbâdeti rabbihî ehadâ*