Allahın nimetlerini teperek yerine kafirliği seçen milletlerni helak yurduna sürükleyenlerden söz edilen bölüm tamamlanıyor. Onlar hala zulümlerinedevam ediyorlar ve henüz azaba uğramış değiller. Rızk ve kısmet kapılarını açan mübarek duanın okunuşu aşığıda yer alıyor. Burada kısmeti kapalı olan genç kardeşlerimizin bu yöndeki isteklerinin olması yolunda hazırlanan esma ve etkili dualara yer vereceğiz..

Rabii heb li hukmen ve elhıkni bis salihin(salihine). Vec’al li lisane sıdkın fil ahirin(ahırıne).