Eski sevdiği kişi tarafından sürekli rahatsız edilen kimseleri soğuması ondan uzaklaşması maksadıyla hazırlanan uygulamalardır. Güçlü ve tesirli oldukların çabuk tutma ihtimalleri yüksektir.
Bârekallâhu leke ve bârake a’leyke ve ceme’a beynekumâ fî hayr.