İnsanlar var olduklarından bu yana sosyal bir birey olarak hareket etmeye çalışırlar. Bu sosyalliğin içine pek tabii olarak iletişim becerileri, arkadaşlık ve dostluklar dahil edilebilir. Geçmiş zamandan günümüze kadar sırdaşlık, yandaşlık ve arkadaşlık çok fazla öne çıkmıştır. İnsanlar dostluklarına fazlası ile önem verirken, bazen ne yapılırsa yapılsın bir takım sıkıntılar ile baş edilemeyebilir. Özellikle doğa karşısında kendini çaresiz hisseden insanoğlu, bir de kadere karşı gelemediğini fark edince iyice yetersiz kalır. Ancak dostluk gibi ulvi ve değerli bir konuda insanlara yardımcı olacak temel uygulamalar bulunur. Bunlardan ilki hiç şüphesiz ki büyülerdir. Yüzyıllardan bu yana yapılan büyüler arasında dostluk büyüsü fazlası ile kritik bir anlam ifade eder.
Pek çok medyuma gidilerek yaptırılan dostluk büyüsündeki temel amaç insanların birbirleri ile olan bağlarını pekiştirmektir. Paylaşımların ve sevginin artması, saygının ve hoşgörünün korunması gibi etkileri bulunan dostluk büyüsünün bu ve benzer çok sayıda güzellik sunması da insanları ve medyumları memnun eder. Tüm bunlar düşünüldüğünde ise dostluk büyüsünün de tıpkı aşk büyüsü gibi son derece etkili, önemli ve hızlı tesirli olduğu gözlemlenebilir. Bu anlamda medyumlar hedef kişilerin özel eşyaları, saç telleri gibi parçalarına ihtiyaç duyabilirler. En nihayetinde çok sayıda kişi dostluk büyüsünden faydalanırken, hem kişinin kendisi için, hem de sevdikleri için bu büyüden faydalanmak söz konusudur.