İstediğiniz kişinin size bağlanması hedef alınır. Kişiye özel olan etkili tertiplerdir. Duaları çoktur. Okunması gereken celilelerden biride budur:
Allâhümme âfinî fî cesedi ve afinî fî basarî ve’calhü’l-vârise minnî lâ ilâhe illâ ente’l-halîmu’l-kerîmu. Sübhânellâhi Rabbi’l-Arşi’l-Azîmi ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn.