Latife; içinde gerçekten İSM-İ A’ZAM bulunan isimlerden meydana gelmektedir. Bu isimlerde, keşif ehli kimseler için Cenab-ı Hakk’ın rızasına daha yakın olma imkanı, diğer isimlerdekinden daha fazladır. Cenab-ı Hakk’ı zikretmek için en büyük vasıta, bu yöndeki dileğinizin kabulüne ulaşmak için de en kuvvetli vesile bu isimlerdir.
El-mühıytu, el-Alîm, er-Rabb, eş-Şehîd, el-Hasîb, el-Fe’al, el-Hallâk, el-Hâlık, el-Bâriü, el-Musavvir