Eşinizin size her daim sadık kalması, size bağlılığını sürdürerek yaşamına devam etmesi için okunan dualardandır. Aşağıda gelen duayı bir avuç toprağa yetmiş defa oku ve dilediğin kişinin yoluna serp. Niyetin gerçekleşir.

Bismillahirrahmanirrahim
Kale rabbiğfir li veheb li mülkel la yembeğiy li ehadim mim ba’di inneke entel vehhab.