Sözlünüzün kötü arkadaş çevresinden soğutmak maksatlı olur. Bu işlem kişileri birbirlerinden soğutmak amaçlıda olabilir. Etkisi çok güçlüdür ve tutma olasılıkları yüksektir. Bunun yanı sıra EL-MÂCİDU esmasını bolca zikreden kimsenin haceti kabul olur.