EL-MÜBDİU bir kimseyi evliliğe ikna etmek için okunduğunda kişinin haceti yerine gelir. Anlamı: Her şeyi münkini ademden vücuda nümunesiz icad ve halk edici ma’nasınadır. Suver-i esma olan eşyada künh-i kudretin müşahede ederek istihlak-i irfanı müstehlik ve hakkal-yakıne erişmektir. Hamile hatunun batınına zevci şehadet parmağıyla daire çevirip 20 defa yazsa ve okusa çocuk düşürmekten emin olur.