Sevgili üyelerimiz

Bir kız, sevgilisi ya da nişanlısı gurbete giderse, onun tez dönmesi, başkalarına gönül verip kendisini unutmaması için dua okutur, muska yazdırır. Bu dua ile muska, evli kadınlarınkinden farklı bir nitelik taşır. Bunu da yalnız cinciler başarabilirler.

Kız, ya tek başına yada çok güvendiği bir kadınla cinciye gider, durumunu dileğini anlatır. Cinci, kızın, sevgilisinin yaşlarını, adlarını, sorar. Bunlara dayanarak ikisinin de yıldızlarına burçlarına bakar, geleneklerini öğrenir. Yıldızları, burçları bağdaşmasa bile, cinci, onları bağdaştıracak işleme koyulur. Yere bir daire çizer, bu dairenin yarısına kızın; öteki yarısına erkeğin adını, burçlarını yazar. Böylece, büyük dairenin içinde, karşılıklı dört küçük daire olur. Bu daireleri birer kesişen çizgiyle, çaprazlama, birbirlerine bağlar. Kızla erkeğin adı bir, gene kızla erkeğin burcu bir çizgiyle birbirine çaprazlama bağlanır. Kesişen çizgilerin kesişme noktasına ‘’Allah’’ sözü yazılır. Cinci büyük dairenin çevresinde yedi kez döneri her dönüşte de ‘’ey yüce kavuşturucu, ey göklerin yaratıcısı tanrı’’ anlamına gelen ”ya musil-i mutlak, ya haliku’l eflak” sözlerini söyler, daireye üfler. Sonra daireyi üç ‘’besmele’’ çekerek siler. Kızın saçından üç tel alır, yan yana getirip ortasından bir mumla yapıştırır. Saç tellerini üzerinde kızın, erkeğin adları yazılı bir kağıda koyup kağıdı katlar, katlanan kağıdın iki yüzüne kızla erkeğin adlarını kuşatan birer daire çizer. Saçlar sarılıyken çizemezse daha önceden çizer, sonra sarar. Bu kağıdı üç kat muşambaya, muşambayı bir kat yeşil beze sarıp gurbete gidecek erkeğin evinin kapısı üstünde, görülmeyecek bir yere koydurur. Erkeğin bunun altından geçmesi gerekir. Ayrıca bir muskada yazıp kıza verir. Bu muskada bütün harfler iç içedir. Harfler kızla erkeğin adlarını oluşturanlarla yedi ‘mim’ yedi ‘vav’ yedi ‘cim’ üç ‘sin’ dir. Harflerin altında ‘’vasl-i acil ya vafi, lailaheillallah, ya settar, ya gaffar’’ sözleri sıralanır. Bu muska da yedi kat muşambaya, üç kat mavi beze sarılıp kırk bir dikişle dikilir. Kız, bu muskayı, sevgilisi gurbetten gelinceye değin boynunda saklar.

Muskalar yapılıp uygulandıktan sonra iki sevgili arasında daha derin bir özlem, daha sağlam bir gönül bağı kurulur, erkek gurbette uzun süre kalıp gönlünü başkalarına kaptırmazmış…