Bismillahirrahmanirrahim
Elif laam mim . Zalikel kitabü la raybe fihi hüden lilmüttekıyn . Ellezine yü’minune bilğaybi ve yükiymunessalate ve mimma razaknahüm yünfikun .Vellezine yü’mimune bima ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bilahireti hum yukınün . Ülaike ala hüden min rabbihim ve ülaike hümül müflihun.

bu duayı … kere okuyunuz