İstediğin kişiyi kendine bağlamak istiyorsan eğer;
“Her kim Süre-i Yasin’i (izcaehel murselün) ayetine kadar okurda bu ayetin sonunda dua ederse duası kabul olur.”

“Yasin Kelime-i Şerifi yedi,yirmibir veya kırk bir defa tekrarlanarak okunursa hiç şek ve şüphe yoktur ki okuyan kimse onun tesirini

görmesin.Muhakkak Cenab-ı Ecelli ve Ala lutfu ve Keremi ile o kimsenin hacetini ihsan eder.