Latife; heybet ve azamet manaları ifade eder. Bu isimler de, aynı zamanda varlığın bütün sırlarının parçası durumundadırlar. Bunun içindir ki, bu isimlerin kainatta var olan her şeyle ilgileri vardır. Her şeyin sırrını bu isimlerin manalarında bulman mümkündür. İstediğiniz kişiye karşı kendinizi çok sevdirmekte çok tesirlidir.
El-Azîz, el-Kâdir, el-Kaviyyü, Zül kuvvetil metîn, el-Muktedir, el-Cebbâr, el-Mütekebbir, eş-Şedîd, el-