Uzakta olan eşinizin size bağlanması amaçlı olur. Kişilerin birbirlerine bağlanarak ayrılmamaları maksatlı hazırlanır. Bu yönde okunacak bir çokta duası bulunur. Esması budur:
Allâhümme innî esbahtü minke fî ni’metin ve âfiyetin ve setrin, fe etimme ni’meteke aleyye ve âfiyeteke ve setreke fi’d-dünyâ ve’l-âhireti.